• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapitał
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usługi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?
Administratorem Pana/Pani danych jest L-Dent Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 20-484 Lublin, ul. Inżynierska 5, KRS: 0000609816

2. Jaki jest zakres przetwarzania Pani/Pana danych?
Przetwarzamy Pani/Pana podstawowe dane osobowe dobrowolnie przez Panią/Pana podane. Maksymalny zakres danych jest następujący:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres do korespondencji / wysyłkowy
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Numer Identyfikacji Podatkowej
 • Data urodzenia i płeć
 • Numer prawa wykonywania zawodu
 • Dane o rachunku bankowym
 • Adres i charakterystyka miejsca pracy
 • Wykonywane specjalizacje
 • Działalność zawodowa

3. Jaki jest cel przetwarzania danych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane jako podmiot handlowy w celu zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi. Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podany adres, adres e-mail lub numer telefonu aby przyjąć lub potwierdzić zamówienie, przypomnieć o terminie przeglądu serwisowego użytkowanego przez Pana/Panią sprzętu, przesłać zaproszenie do udziału w organizowanych przez administratora szkoleniach, umówić termin dostawy zakupionego asortymentu, dostarczyć aktualną ofertę handlową itp. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby kontakty z naszej strony były jak najmniej uciążliwe i nie naruszały Pani/Pana prawa do prywatności. Jeśli Pani/Pan nie chcą otrzymywać od nas takich treści może Pani/Pan w każdej chwili nas o tym poinformować, wtedy zaprzestaniemy ich dostarczania (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe, spoczywają na nas obowiązki podatkowe, wystawiamy np. faktury za sprzedaż materiałów i usług co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (Art.6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), mamy również prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu (Art.6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

4. Czy Pani/Pana dane są przekazywane poza UE?
Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Unię Europejską

5. Jakim podmiotom mogą być przekazane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora np. obsługa IT oraz innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Pani/Pana dane?
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w punkcie 2 niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 3 przetwarzamy Pani/Pana dane do czasu wycofania tej zgody.

7. Czy podanie danych jest dobrowolne czy obowiązkowe, czy jest warunkiem zawarcia umowy i jakie są konsekwencje niepodania danych?
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne jednakże ze względów rachunkowych jak również podatkowych nałożony jest na nas obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych. Brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury. Podanie nam numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, nie podanie tych danych nie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

8. Jakie ma Pani/Pana prawa?
Zapewnimy Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych. Może je Pani/Pan sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeśli Pani/Pan chce skorzystać z takich uprawnień może Pani/Pan w każdej chwili nas o tym poinformować korzystając z infolinii, poczty e-mail lub osobistej wizyty. Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.