• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapita
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprztu stomatologicznego

 

Monta unitu stomatologicznego

Nowy unit stomatologiczny w gabinecie powinien zapewni lekarzowi moliwie najlepsze warunki pracy i prac t uatwi.
Dlatego warto zapozna si z przedstawionymi poniej informacjami dotyczcymi przygotowania gabinetu do montau unitu, co pozwoli na jego optymaln eksploatacj.

Wspczesne unity stomatologiczne zawsze wymagaj podczenia do instalacji umoliwiajcych poprawn eksploatacj i pene wykorzystanie ich moliwoci.

Niezbdna jest:

  • instalacja wody zasilajcej wodocigowej,
  • instalacja odpywowa sieci kanalizacyjnej,
  • instalacja spronego powietrza (kompresor),
  • instalacja energii elektrycznej (1-fazowa 230 V, trjprzewodowa z przewodem ochronnym).

Jeli unit ma by wyposaony w ssaki chirurgiczne, dodatkowo potrzebna jest:

  • instalacja ssca pompy prniowej
  • instalacja zasilajca pomp
  • instalacja sterujca zaczaniem pompy
  • ewentualnie dodatkowy dostp do instalacji odpywowej w zalenoci od miejsca ustawienia i rodzaju zastosowanej pompy

W zalenoci od typu unitu, miejsce na podczenie poszczeglnych przyczy znajduje si w podstawie fotela dostarczanego z unitem lub w oddzielnej skrzynce stanowicej integraln cz unitu, dla unitw montowanych do fotela.
Jeeli unit montowany jest bezporednio do podogi np. niektre modele Chirany, miejsce na podczenie poszczeglnych przyczy znajduje si zwykle w podstawie bloku unitu.

Rozmieszczenie i rozmiar poszczeglnych doprowadze zaley od typu unitu.

Znajc wymiary unitu i sposb doprowadzenia poszczeglnych przyczy, mona zaplanowa ustawienie unitu w gabinecie, ustali miejsce wykonania potrzebnych doprowadze ewentualnie przystosowa istniejce instalacje do wymaga nowego unitu.

Mona przy tym skorzysta z poniszych wskazwek:

  1. Ustalajc ustawienie unitu w gabinecie naley uwzgldni jego wymiary przy rozoonym fotelu wraz z zapewnieniem wolnej przestrzeni wok unitu.
  2. Wykonanie przyczy w miejscu sugerowanym przez producenta danego unitu zapewni waciw estetyk zamontowanego sprztu. Jednak dopuszczalne jest doprowadzenie energii elektrycznej i spronego powietrza przewodami pooonym np. na pododze.
   W przypadku unitu i fotela kotwionego do podoa, naley zwrci uwag na prowadzenie przyczy w pododze, aby byo moliwe wykonanie otworw kotwicych bez ryzyka uszkodzenia instalacji pod podog.
  3. Kompresor i pomp ssakw chirurgicznych, ktre podczas pracy s rdem haasu, warto umieci w obudowie wyciszajcej, jeli bd zainstalowane w tym samym pomieszczeniu co unit lub rozway moliwo umieszczenia ich w oddzielnym pomieszczeniu.
  4. Po zakoczonej pracy gabinetu naley odczy od energii elektrycznej unit, kompresor, pomp ssakw oraz zamkn dopyw wody. Zastosowanie atwo dostpnego wycznika i zaworu wody znacznie uproci wykonanie tych czynnoci.

Wikszo unitw standardowo wyposaona jest w instalacj wody destylowanej do zasilania dmuchawki oraz kocwek. Jednak niektrzy producenci traktuj tak instalacj jako wyposaenie opcjonalne wykonywane za dodatkow opat.