• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapita
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprztu stomatologicznego

 

Mikrosilniki i kocwki stomatologiczne

Ktnice turbinowe

Ktnica turbinowa (pot. turbina) jest kocwk szybkoobrotow. Jej prdko wirowania moe dochodzi do 430 tysicy obrotw na minut.
Turbina powinna by uywana w ten sposb, aby na wierto dziaay siy wzdu osi obrotu. Siy boczne powoduj szybkie zuycie lub uszkodzenie czci wirujcej turbiny. Dlatego bdem jest uywanie turbiny do prac protetycznych. Do zastosowa protetycznych nadaj si ktnice i prostnice (dostpne rwnie w wersji przypieszajcej i spowalniajcej).
Bardzo wane jest ustawienie waciwego cinienia powietrza napdzajcego turbin. Parametr ten podaje w instrukcji obsugi kady z producentw kocwki. Zbyt due cinienie powietrza powoduje szybsze zuycie kocwki.
Turbina musi by podczona do odpowiedniego rkawa zasilajcego w unicie. Rkawem podawane jest powietrze napdzajce turbin, powietrze i woda chodzca oraz dodatkowe media (np. przewody elektryczne do zasilania arwki w kocwce).
Turbina od strony przyczenia do rkawa posiada specjalne gniazdo przyczeniowe. Gniazdo takie wykonane jest w standardzie Midwest (cztery otwory zasilajce i dodatkowe styki elektryczne) albo w standardzie Borden (trzy lub dwa otwory zasilajce i dodatkowe styki elektryczne). Podczenia Midwest i Borden nie s kompatybilne. Dlatego przy zakupie nowej kocwki naley okreli typ podczenia turbiny do rkawa.
Turbina jest mocowana do rkawa poprzez dokrcenie gwintowanej tulei znajdujcej si na rkawie. Taki sposb mocowania jest do czasochonny i niewygodny w przypadku koniecznoci czstej wymiany kocwek (np. do smarowania czy sterylizacji). Dlatego wielu producentw turbin opracowao dodatkowy element mocowany midzy turbin a rkawem. Jest to tak zwana szybkozczka . Szybkozczka z jednej strony jest zakoczona tradycyjnym gniazdem Midwest lub Borden do trwaego zamocowania na rkawie. Z drugiej strony szybkozczki mocowana jest turbina poprzez wsunicie rkojeci i zatrzanicie mechanizmu mocujcego. Demonta odbywa si poprzez pocignicie rkojeci turbiny lub po naciniciu przyciskw zwalniajcych turbin. W tym przypadku te naley zwrci uwag na to, e poszczeglne turbiny wsppracuj z okrelonym typem szybkozczek.
Kolejnym elementem poprawiajcym komfort uytkowania kocwek (zarwno turbin jak i ktnic) jest dodatkowe rdo wiata umieszczone w kocwce. Pozwala to na dokadniejsze owietlenie pola zabiegowego w jamie ustnej. Rkawy z dodatkowym zasilaniem rda wiata traktowane s jako opcja. Moliwa te jest wymiana starego rkawa na rkaw z dodatkowym zasilaniem.
Dla poprawnej pracy turbin bardzo wana jest regularna i waciwa konserwacja.

Ktnice i prostnice

Ktnice i prostnice su do opracowywania otwartej komory zba i innych prac protetycznych. Kocwki te s urzdzeniami wolnoobrotowymi (okoo 50 tysicy obrotw na minut).
Istniej te ktnice i prostnice przypieszajce oraz spowalniajce. Podobnie jak turbina, ktnica moe posiada dodatkowe rdo wiata i spray. Do napdu ktnic i prostnic wymagany jest mikrosilnik. Ktnice i prostnice s kompatybilne z kadym typem mikrosilnika.
Dla poprawnej pracy ktnic i prostnic bardzo wana jest regularna i waciwa konserwacja.

Mikrosilniki stomatologiczne

Mikrosilniki stomatologiczne s to urzdzenia do napdu ktnic i prostnic stomatologicznych.
rdem zasilania mikrosilnika moe by sprone powietrze (mikrosilniki powietrzne) lub prd elektryczny (mikrosilniki elektryczne). Prdko obrotowa mikrosilnika elektrycznego dochodzi do 40 tysicy obrotw na minut, a silnika pneumatycznego do 22-28 tysicy na minut. Przy czym prdko w silnikach elektrycznych moe by regulowana bardziej precyzyjnie ni w przypadku silnikw pneumatycznych.
Mikrosilnik jest instalowany do jednego z rkaww unitu. Mikrosilniki powietrzne mocuje si najczciej za pomoc zcza Midwest lub Borden, mikrosilniki elektryczne - za pomoc specjalnego zcza waciwego dla danego producenta.
Obecnie mikrosilniki maj moliwo pynnej regulacji prdkoci obrotowej (od kilkuset obrotw na minut do wartoci znamionowej) oraz zmiany kierunku wirowania.
Istniej rwnie modele z regulowanym pocztkowym momentem obrotowym.

Konserwacja

Regularna i waciwa konserwacja kocwek (turbin, ktnic i prostnic) jest bardzo wanym czynnikiem wpywajcym na wygod ich uytkowania i ywotno. Kocwki powinny by czyszczone i smarowane w poowie i na koniec kadej zmiany. Kady producent kocwek oferuje zestaw produktw do czyszczenia i smarowania. rodki konserwujce s najczciej w postaci aerozolu lub smaru staego w odpowiednim dla danego typu kocwki aplikatorze.
Istniej rwnie urzdzenia do automatycznego czyszczenia i konserwacji kocwek. Przydatne zwaszcza w duych gabinetach lub przy znacznej iloci kocwek. Urzdzenie takie pozwala zaoszczdzi czas oraz optymalnie dozuje ilo rodka czyszczcego i smarujcego.
Wymagane te jest regularne czyszczenie otworw spray'u, ktre mog si zapcha np. pyem powstajcym podczas zabiegu. Otwory te mona udroni cienkim drucikiem, w ktry zaopatruje swoje kocwki wikszo producentw.
Zaniechanie czyszczenia i smarowania kocwek powoduje ich niewaciw prac oraz szybkie zuycie mechaniczne. Kocwki takie nie podlegaj naprawom gwarancyjnym.

Wszelkie informacje o utrzymaniu i konserwacji kocwek firmy Bien-Air mona znale na stronie www.bienair.com.