• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapita
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprztu stomatologicznego

 

Kamery wewntrzustne

Kamera wewntrzustna to bardzo przydatne narzdzie pracy lekarza w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym.

Uycie kamery wewntrzustnej umoliwia przedstawienie pacjentowi rzeczywistego stanu jego uzbienia poprzez wywietlenie obrazu jamy ustnej na monitorze.
Dziki temu mona w przystpny dla pacjenta sposb omwi nieprawidowoci utrzymania higieny jamy ustnej.
Obraz jamy ustnej pozwala take atwo wyjani, jakie zabiegi s wymagane i pokaza efekt kocowy po wykonanych zabiegach.

Wizualizacja profilaktyki jamy ustnej wymaga zastosowania zestawu kamera wewntrzustna-monitor.
Na rynku oferowanych jest obecnie wiele typw kamer o bardzo zrnicowanych cenach w zalenoci od jakoci obrazu uzyskiwanego z kamery oraz moliwoci technicznych kamery.
Kamery, w zalenoci od zastosowanej technologii, umoliwiaj:

  • zatrzymanie obrazu jamy ustnej (tzw. "stop klatka"),
  • wykonywanie wielu zdj i przegldanie ich w dowolnej kolejnoci (kamery z pamici obrazu),
  • komunikacj z komputerem, a dziki temu archiwizacj wykonanych zdj.

Kamera jest zabezpieczona przed bezporednim stykiem z pacjentem poprzez specjalne nakadki jednorazowego uycia lub nakadki umoliwiajce sterylizacj.

Obraz z kamery jest wywietlany na monitorze, ktry montuje si na unicie w ten sposb, aby pacjent znajdujcy si na fotelu mg widzie obraz. Obecnie uywa si wycznie monitorw ciekokrystaliczych. S one lekkie, a wic w niewielkim stopniu obciaj kontrukcj non unitu. Niewielkie gabaryty tych monitorw nie sprawiaj problemw przy montau na specjalnym uchwycie i nie przeszkadza to lekarzowi podczas zabiegu.

Monta zestawu polega na zamocowaniu kamery i monitora na uchwycie z moliwoci regulacji pooenia monitora w poszczeglnych paszczyznach, poprowadzeniu przewodw zasilajcych i sygnaowych (istniej rwnie kamery bezprzewodowe).
Najnowsze modele unitw uwzgldniaj monta zestawu kamery wewntrzustnej na yczenie klienta.