• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapita
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

Usugi z zakresu radiologii

 

Obowizujce przepisy prawne dotyczce pracowni rentgenowskich

 

 1. Ustawa - Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 276)


 2. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 w sprawie warunkw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujcego dla wszystkich rodzajw ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 51 poz. 265)

 3. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegowych warunkw bezpiecznej pracy z urzdzeniami radiologicznymi (Dz.U. Nr 180, poz. 1325)

 4. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentw wymaganych przy skadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziaalnoci zwizanej z naraeniem na dziaanie promieniowania jonizujcego albo przy zgoszeniu wykonywania tej dziaalnoci (Dz. U. Nr 220, poz. 1851 z pn. zm.)

 5. Rozporzdzenie Rady Ministrw z 18 stycznia 2005 r. w sprawie planw postpowania awaryjnego w przypadku zdarze radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 169 z pn. zm.)

 6. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujcego (Dz. U. Nr 20, poz. 168)

 7. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymaga dotyczcych rejestracji dawek indywidualnych (Dz.U. Nr 131, poz. 913)

 8. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymaga dotyczcych terenw kontrolowanych i nadzorowanych (Dz. U. Nr 131, poz. 910)

 9. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania warunkw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujcych aparaty rentgenowskie do celw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorze nienowotworowych. (Dz.U. z 2007 r. nr 1, poz. 11).

 10. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnie inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujcych aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz.U. Nr 239, poz 1737)

 11. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatw, czynnikw lub procesw technologicznych o dziaaniu rakotwrczym lub mutagennym w rodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771)

 12. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z pn. zm)

 13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod wzgldem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzdzenia zakadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568)

 14. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ksiki kontroli sanitarnej (Dz.U. Nr 56 poz. 289)