• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapita
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

 

Wszelkich informacji nt. testw specjalistycznych udzielaj:

mgr in. Krzysztof muda
Kierownik Laboratorium
tel. 81 526 00 08
kom. 666 866 883


mgr in. Tomasz Janusiak
Zastpca Kierow. Labor.
tel. 81 526 00 08
kom. 694 463 080

 
certyfikat akredytacji PCA
(kliknij, aby powikszy)
:

Laboratorium pomiarowe - testy specjalistyczne

Zgodnie z wymogami w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie warunkw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujcego dla wszystkich rodzajw ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2040) wszystkie placwki medyczne stosujce promieniowanie jonizujce s zobowizane do wykonywania testw specjalistycznych. Dla stomatologii co najmniej raz na 12 miesicy dla aparatw do zdj pantomograficznych oraz co najmniej raz na 24 miesice dla aparatw do zdj wewntrzustnych.

Firma L-Dent oferuje Pastwu wykonanie testw specjalistycznych nastpujcych urzdze:

  • aparatw do zdj wewntrzustnych
  • aparatw do zdj pantomograficznych
  • urzdze stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiazki stokowej
  • monitorw stosowanych do prezentacji obrazw medycznych


Zgodnie z wspomnianym Rozporzdzeniem - testy specjalistyczne mog by wykonywane wycznie przez laboratoria badawcze posiadajce akredytacj na zgodno z norm PN-EN-ISO 17025.

Laboratorium Pomiarowe L-Dent dysponuje akredytacj AB 1540 wydan przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 22 padziernika 2014.

>> kliknij i zobacz zakres akredytacji dla naszego Laboratorium<<

Zapraszamy Pastwa do wsppracy.