• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzt i Materiay dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapita
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usugi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprztu stomatologicznego

 

Sprarki (kompresory) w stomatologii

Sprone powietrze wytwarzane przez kompresor jest, obok energii elektrycznej, zasadniczym medium umoliwiajcym dziaanie unitu stomatologicznego. Spronym powietrzem napdzane s turbiny i mikrosilniki powietrzne, zasilana jest strzykawko-dmuchawka oraz ukad chodzenia i spray'u w kocwkach. Dlatego bardzo wana jest przy tym czysto powietrza zasilajcego (brak wilgoci i innych zanieczyszcze)

Obecnie do zasilania urzdze stomatologicznych spronym powietrzem uywane s wycznie kompresory bezolejowe (ang. oilless compressor) .

Cinienie dostarczanego spronego powietrza powinno zawiera si w granicach 5-8 bar.

Wydajno rda spronego powietrza na jeden unit wynosi co najmniej 60 litrw na minut przy cinieniu 5 bar (niektre unity wymagaj wikszej wydajnoci).

Zatem w gabinecie wielostanowiskowym potrzebne jest urzdzenie o wydajnoci odpowiednio wikszej. Rozwizaniem w tym przypadku moe by jeden duy kompresor o wymaganej wydajnoci. Mona te zastosowa np. dwie mniejsze sprarki.

Kompresory stanowi rdo haasu. Dlatego wygodnie jest umieci je w oddzielnym pomieszczeniu. Wikszo producentw oferuje te obudowy wyciszajce, umoliwiajce monta kompresora w gabinecie.

Kada sprarka posiada zbiornik powietrza , ktry rwnie decyduje o gabarytach urzdzenia. Spotykane s zbiorniki o pojemnoci 5 litrw, 10, 20 i wiksze.

Bardzo wana jest waciwa eksploatacja kompresorw.

Powietrze zasysane przez sprark nie moe by zapylone. Naley okresowo wymienia filtr powietrza.  

Podczas pracy sprarki powstaj skropliny (wskutek zmian cinienia i rnicy temperatur). Gromadz si one zarwno w zbiorniku powietrza jak i w instalacji zasilajcej unit. Kady kompresor posiada zawr spustowy w zbiorniku powietrza. Naley go okresowo otwiera i usuwa nadmiar skroplin. Nieusuwane skropliny gromadz sie w zbiorniku powietrza, co powoduje zmniejszenie jego pojemnoci, a przez to czste zaczanie kompresora prowadzce do jego szybszego zuycia. Zawilgocone sprone powietrze bardzo niekorzystnie wpywa na ywotno kocwek Elementami polepszajcymi jako powietrza dostarczanego do unitu s odwadniacze (montowane z obu stron instalacji powietrznej: przy kompresorze i przy doprowadzeniu przyczy do unitu) oraz osuszacze powietrza.

Zasilanie kompresora najczciej z sieci 230 V z bolcem ochronnym. Kompresory o znacznej wydajnoci wymagaj zasilania trjfazowego 400 V.

Instalacja powietrzna, w zalenoci od odlegoci i miejsca ustawienia kompresora, moe by wykonana z przewodw elastycznych lub z rur sztywnych prowadzonych pod podog lub na wierzchu.