• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapitał
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usługi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprzętu stomatologicznego

 

Autoklawy

Obecnie do sterylizacji narzędzi najczęściej stosuje się sterylizatory (autoklawy) parowe. Są to urządzenia proste w obsłudze, skuteczne w działaniu i o dość szybkim cyklu sterylizacji.

Zasada działania urządzenia polega na tym, że na materiał sterylizowany działa przez określony czas nasycona para wodna. Parametry sterylizacji (czas, ciśnienie i temperatura wewnątrz komory sterylizatora) są odpowiednio dobrane dla danego materiału poddanego sterylizacji.

Materiał przeznaczony do sterylizacji (wsad) może byc lity, porowaty, wgłębiony, opakowany, nieopakowany, metalowy, gumowy itp.

Autoklaw przeznaczony do sterylizacji całego spektrum materiałów jest urządzeniem drogim i w pełni przydatnym jedynie w szpitalach i gabinetach wysokospecjalizowanych. Dlatego dostępne są też autoklawy umożliwiające skuteczną sterylizację dla materiałów określonego rodzaju. Z tego względu sterylizatory dzieli się na klasę B, S i N.

W zależności od używanych narzędzi i materiałów, należy używać autoklawu odpowiedniej klasy, który zapewni skuteczną sterylizację wsadu.

Autoklaw klasy B umożliwia sterylizację każdego rodzaju materiału (łącznie z wgłębionymi oraz długimi cienkimi rurkami).

Klasa B
oznacza autoklawy, które spełniają takie same funkcje, jak autoklawy szpitalne. Ten typ sterylizatora może sterylizować każdy rodzaj materiałów (ze szczególnym przeznaczeniem do długich cienkich przewodów - cewników, endoskopów).

"Test typu dla klasy B to test prawidłowego rozkładu temperatury w pustej komorze, oraz poziom penetracji pary. Test penetracji pary we wnętrzu bardzo wgłębionych wsadów przeprowadzany jest przy użyciu przyrządu o nazwie TEST HELIX. Test ten ma na celu wykazanie skuteczności penetracji pary do wnętrza wgłębionych i porowatych wsadów. Jest to rurka o długości 150 cm z wgłębieniem o średnicy 2 mm. Jeden koniec rurki jest zakończony małym pojemnikiem na test chemiczny, który zmienia kolor po zetknięciu się z parą. Para powinna dostać się przez drugi koniec rurki i przejść całą drogę. Aby to uzyskać niezbędne jest usunięcie całego powietrza, które znajduje się wewnątrz rurki i stanowi barierę dla pary.
Po przejściu TESTU TYPU wszystkie wyprodukowane urządzenia są poddawane Testom Fabrycznym, muszą być one przeprowadzane jako rutynowa procedura dla każdego egzemplarza urządzenia.

PRÓŻNIA FRAKCJONOWANA jest używana w większości nowoczesnych sterylizatorów parowych. Całkowite usunięcie powietrza uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia sekwencji kroków podciśnieniowych impulsów (polegających na wstrzykiwaniu pary wodnej). Jest to najlepsza spośród aktualnie dostępnych technik, umożliwiająca sterylizację każdego rodzaju produktu, nawet włącznie z długimi przedmiotami wgłębionymi i dużymi wsadami porowatymi." (źródło: autoklaw.pl)

 

Autoklaw klasy S przeznaczony jest do sterylizacji materiałów określonych przez producenta (mogą to być materiały lite, porowate, luzem, opakowane).

"Autoklawy te odpowiadają wszystkim rodzajom autoklawów, które mogą sterylizować dane rodzaje wsadów, dla jakich zostały zaprojektowane (określone przez producenta).

Urządzenia klasy S powinny być starannie poddane odpowiednim testom. Zakres obejmowany przez test składa się również z Testów Typu i Testów Fabrycznych, lecz są one bardziej specyficzne i jest ich więcej, ze względu na fakt, że dla tego rodzaju autoklawów zadaniem producenta jest wykazanie, jakiego rodzaju narzędzia mogą być sterylizowane w urządzeniu.

Klasa S jest klasą pośrednią pomiędzy "B" i "N".

Autoklawy klasy "S" świetnie sprawdzają się w gabinetach stomatologicznych, ginekologicznych, chirurgiczych oraz wielu innych.

MECHANICZNA PRÓŻNIA Z POMPĄ

Eliminację powietrza, jednolitą w całej komorze, uzyskuje się za pomocą małej pompy próżniowej. Ta metoda zapewnia doskona łąjakość sterylizacji dla materia łów opakowanych i nieopakowanych. Umożliwia ona wysterylizowanie krótkich narzędzi wgłębionych i małych wsadów porowatych. Przy końcu cyklu pompa jest aktywowana ponownie, by wspomóc fazę suszenia. Metoda ta jest zazwyczaj typowa dla autoklawów klasy S." (źródło: autoklaw.pl)

 

Autoklaw klasy N służy do sterylizacji materiałów litych niepakowanych.

"Klasa ta oznacza autoklawy służące do sterylizacji prostych materiałów, takich jak lite, nie owinięte wsady. Za pomocą tego rodzaju autoklawów nie jest możliwe sterylizowanie ani wsadów wgłębionych ani porowatych, ani narzędzi opakowanych, ponieważ funkcje realizowane w cyklu fizycznie nie spełniają wymagań odpowiednich testów, co sprawia, że urządzenie nie zapewnia bezpieczeństwa przy sterylizacji wyżej wymienionych wsadów.

Klasa N reprezentuje autoklawy o niższych cechach funkcjonalnych z punktu widzenia rodzajów wsadów, które mogą sterylizować, mimo to odpowiadają one bardzo wysokim wymaganiom technicznym.

PRÓŻNIA TERMODYNAMICZNA jest, to bardzo rozpowszechniony system, używany głównie w prostych sterylizatorach klasy N (bez pompy próżniowej). Wykorzystuje się w nim samoistne działanie pary, która wypycha powietrze na zewnątrz. Wynik takiego działania pary nie jest jednolity i umożliwia wysterylizowanie tylko narzędzi litych, które nie są opakowane. Nie jest on skuteczny w przypadku sterylizacji narzę dziwgłę bionych i materiałów porowatych." (źródło: autoklaw.pl)

Dla gabinetu stomatologicznego wystarczający jest autoklaw klasy S lub B.Eksploatacja autoklawów.

Autoklaw jest urządzeniem o dość znacznych gabarytach (szer x wys x głęb: średnio: 50 cm x 50 cm x 60 cm) i ciężarze około 50 kg. Dlatego do ustawienia wymaga solidnego blatu. W przypadku wbudowania w meble wymaga zapewnienia wolnej przestrzeni wokół obudowy w celu właściwej cyrkulacji powietrza. Zasilanie 230 V poprzez wtyczkę z bolcem ochronnym. Moc urządzenia wynosi około 2000 Watt.

Urządzenie posiada zbiornik wody czystej i zużytej. Pojemność zbiorników oraz ilość zużywanej wody zależy od typu autoklawu. Do sterylizacji należy używać wyłącznie wody demineralizowanej lub z destylarki.

Każdy autoklaw posiada niewielki panel sterowania z klawiaturą oraz wyświetlacz czasu, temperatury i ciśnienia podczas cyklu. Zazwyczaj istnieje możliwość wyboru jednego z kilku programów sterylizacji o określonych parametrach temperatury, ciśnienia i czasu sterylizacji w zależności od rodzaju wsadu. Wiele autoklawów ma możliwość programowania dodatkowego cyklu według wymagań użytkownika. Istnieje też możliwość podłączenia drukarki lub pamięci zewnętrznej, która umożliwia kopiowanie danych o procesie na komputer.

Cykl sterylizacji przebiega automatycznie po naciśnięciu przycisku rozpoczynającego proces.

Poszczególne fazy cyklu mogą być wyświetlane na panelu. Poprawne zakończenie cyklu może być potwierdzone odpowiednim komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

Zakłócenia podczas procesu sterylizacji, nieskuteczna sterylizacja jest również sygnalizowana wyświetleniem odpowiedniego komunikatu błędu.

Chcąc zapewnić poprawną eksploatację autoklawu należy:

  • przestrzegać wytycznych instrukcji obsługi urządzenia,
  • używać wyłącznie wody destylowanej,
  • regularnie opróżniać zbiornik wody zużytej,
  • dokładnie myć i dezynfekować narzędzia przed sterylizacją
  • nie przeładowywać komory autoklawu,
  • dokonywać przeglądów okresowych (w zakres przeglądu wchodzi wymiana uszczelek i filtrów),
  • dodatkowo używać wskaźników sterylizacji.