• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii
 • Polska firma, 100% polski kapitał
 • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usługi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt
 

 

 

Serwis sprzętu stomatologicznego

 

Układy ssące

Wydajność ślinociągów, w które standardowo wyposaża się współczesne unity, jest ograniczona i w pewnych sytuacjach, zwłaszcza przy zabiegach chirurgicznych, nie spełnia oczekiwań lekarza.

Ssak chirurgiczny jest urządzeniem o wydajności co najmniej kilkakrotnie większej od ślinociągu. Ssak dodatkowo umożliwia usuwanie większych cząstek w porównaniu ze ślinociągiem.

Dlatego też instalację ssącą montuje się w coraz większej ilości gabinetów stomatologicznych. Wielu producentów oferuje układy ssaków jako wyposażenie opcjonalne unitów.

Najważniejszym elementem instalacji ssącej jest pompa ssąca. Rodzaj zastosowanej pompy determinuje, jakich elementów składowych będzie wymagała instalacja ssąca.

Obecnie mają zastosowanie dwa rodzaje pomp ssących:

 • pompa mokra
 • pompa sucha

Pompa mokra zasysa z jamy ustnej całość cząstek płynnych i stałych (ślinę, krew, wodę, pyły) i dzięki swej konstrukcji frakcje te usuwa do instalacji odpływowej a zassane przy tym powietrze jest wydalane do atmosfery.

Firma L-Dent montuje pompy mokre firmy Dürr.

Pompa sucha
służy jedynie do wytworzenia podciśnienia w instalacji ssącej i nie mogą do niej dostać się żadne płyny i cząstki stałe. Dlatego między końcówką ssaka a pompą konieczne jest zainstalowanie separatora płynów, który je oddziela od zasysanego z nimi powietrza. Płyny z separatora usuwane są do instalacji odpływowej a powietrze poprzez pompę usuwane jest do atmosfery. Pojemność separatora płynów jest ograniczona, dlatego w przypadku jego całkowitego napełnienia układ automatyki zatrzymuje pracę pompy na czas usuwania nadmiaru płynu z separatora. A więc w tym czasie jama ustna nie jest oczyszczana z płynów i cząstek stałych powstających podczas zabiegu. Zwykle trwa to nie dłużej niż kilka sekund. Separator płynów jest montowany w obudowie unitu lub wraz z pompą.

Fima L-Dent montuje pompy suche produkowane przez firmę Cattani oraz Dürr.

Poniżej przedstawiono porównanie obu rodzajów pomp:

Pompa mokra

 • możliwość pracy ciągłej podczas całego zabiegu,
 • dość prosta instalacja ssąca bez konieczności stosowania dodatkowego separatora płynów,
 • montaż pompy w pobliżu instalacji odpływowej (odpływ z pompy grawitacyjny).

Pompa sucha

 • konieczność stosowania separatora płynów połączonego z instalacją odpływową,
 • w chwili napełnienia separatora następuje zatrzymanie pompy - usuwanie płynu z separatora i zapobieżenie zalaniu pompy płynem,
 • montaż pompy możliwy w miejscu pozbawionym instalacji odpływowej.

Ze względu na dużą wydajność pomp i duże średnice przewodów ssących możliwe jest zassanie zbyt dużych cząstek z jamy ustnej (np. kawałki zębów, resztki wypełnień). Może to spowodować uszkodzenie niektórych elementów instalacji ssącej a zwłaszcza pompy. Aby temu zapobiec, w obu rodzajach pomp stosuje się wstępne separatory dużych cząstek (wstępne), które umieszcza się bezpośrednio za końcówkami ssaków. Separatory te najczęściej dostarczane są wraz z końcówkami ssaków.

Dodatkowo instalacja ssąca może być wyposażona w separator amalgamatu.

Rozważając montaż instalacji ssącej w gabinecie należy pamiętać, że pompy ssące są źródłem hałasu. Decydując się na konkretny typ pompy, warto zastanowić się nad możliwością umieszczenia pompy w oddzielnym pomieszczeniu lub w obudowie dźwiękochłonnej.

Zastosowane rury ssące powinny być sztywne i wykonane z odpowiedniego tworzywa sugerowanego przez producenta pompy. Użycie rur giętkich należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Jeśli powietrze z pompy jest wydalane do pomieszczenia zamkniętego (np. w gabinecie), zaleca się zastosowanie filtru bakteriologicznego na wylocie pompy.

Uwzględniając powyższe informacje, przygotowując instalację ssaków należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 • unit wyposażony w wieszak na ssak wraz z przełącznikiem sterującym (np. na panelu asysty) i przewodem elektrycznym sterującym doprowadzonym do miejsca z przyłączami unitu,
 • końcówka ssaka (kaniula) połączona rurą z separatorem dużych cząstek i dalej, w zależności od rodzaju pompy, poprowadzona do miejsca przyłączy unitu lub do separatora płynów,
 • w miejscu doprowadzenia przyłączy do unitu musi się znajdować dodatkowo rura ssąca i przewód sterujący załączaniem pompy - doprowadzone do miejsca instalacji pompy; rozmiary rur i długości wg specyfikacji technicznej producenta,
 • w przypadku wyboru pompy suchej należy rozważyć miejsce instalacji separatora płynów wraz z dostępem do instalacji odpływowej,
 • w miejscu instalacji pompy ssącej należy zapewnić właściwe zasilanie w energię elektryczną (230 V z bolcem ochronnym) a w przypadku zastosowania pompy mokrej - dodatkowo dostęp do instalacji odpływowej.

Przekroje przewodów sterujących i zasilających, średnice i długości rur ssących są zamieszczane w specyfikacji technicznej danej pompy.

Bardzo ważnym zagadnieniem przy eksploatacji ssaków jest utrzymanie ich w należytej czystości. Należy przepłukać instalację czystą wodą po każdym zabiegu. Wymagane jest też częste płukanie instalacji ssącej odpowiednimi płynami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi oraz czyszczenie separatorów dużych cząstek. Wykonywanie tych czynności zapobiegnie tworzeniu się złogów w instalacji oraz zapewni utrzymanie nominalnej wydajności ssaków i bezawaryjną pracę w całym okresie eksploatacji.