• Sklep stomatologiczny L-Dent Sprzęt i Materiały dla Stomatologii
  • Polska firma, 100% polski kapitał
  • Grupa Zakupowa Dentalcolor
sklep stomatologiczny serwis stomatologiczny Laboratorium pomiarowe - Testy specjalistyczne usługi z zakresu radiologii szkolenia w firmie L-Dent szkolenia w firmie L-Dent kontakt

 

Wszelkich informacji nt. testów specjalistycznych udzielają:

mgr inż. Krzysztof Żmuda
Kierownik Laboratorium
tel. 81 526 00 08
kom. 666 866 883


mgr inż. Tomasz Janusiak
Zastępca Kierow. Labor.
tel. 81 526 00 08
kom. 694 463 080

 
certyfikat akredytacji PCA
(kliknij, aby powiększyć)
:

Laboratorium pomiarowe - testy specjalistyczne

Zgodnie z wymogami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2040) wszystkie placówki medyczne stosujące promieniowanie jonizujące są zobowiązane do wykonywania testów specjalistycznych. Dla stomatologii co najmniej raz na 12 miesięcy dla aparatów do zdjęć pantomograficznych oraz co najmniej raz na 24 miesiące dla aparatów do zdjęć wewnątrzustnych.

Firma L-Dent oferuje Państwu wykonanie testów specjalistycznych następujących urządzeń:

  • aparatów do zdjęć wewnątrzustnych
  • aparatów do zdjęć pantomograficznych
  • urządzeń stosowanych w stomatologicznej tomografii komputerowej wiazki stożkowej
  • monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych


Zgodnie z wspomnianym Rozporządzeniem - testy specjalistyczne mogą być wykonywane wyłącznie przez laboratoria badawcze posiadające akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025.

Laboratorium Pomiarowe L-Dent dysponuje akredytacją AB 1540 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w dniu 22 października 2014.

>> kliknij i zobacz zakres akredytacji dla naszego Laboratorium<<

Zapraszamy Państwa do współpracy.