26 października 2019 (sobota) Lublin
Endoakademia stopień II. Opracowanie maszynowe kanału.

prowadzący: lek.dent. Sławomir Gabryś
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
550 zł

Zgłoszenia:
Dorota Czarnecka d.czarnecka@l-dent.pl,tel.: 536 866 876
Nr konta do wpłaty: 45868900077000738520000010
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)
– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu


Wykład 9:00-11:00
1. Zasady skutecznej pracy narzędziami maszynowymi
2. Świadome kształtowanie kanału
3. Możliwości stopu NiTinol
4. Dlaczego praca narzędziami maszynowymi jest bardziej efektywna niż ręcznymi
5. Flaring, glide path, patency, zasada IRI - zagadnienia ułatwiające walkę z kanałami
6. Dobra dezynfekcja kanałów – PUI i MDA

11:00-11:30 Przerwa kawowa

Warsztaty 11:30-14:00
Opracowanie maszynowe kanałów metodą "step down"
- pokaz opracowania kanału w zębie po ekstrakcji za pomocą pilników Endostar E3
- każdy z uczestników opracuje kanał w zębie po ekstrakcji systemem Endostar E3
oraz bezprzewodową kątnicą ProEndo (lub własnym mikrosilnikiem).

(każdy z uczestników proszony jest o przyniesienie zęba po ekstrakcji z opracowaną
częścią koronową, można przynieść też własny mikrosilnik endodontyczny)

ZAPRASZAMY