19 stycznia 2019 (sobota) Lublin
"Rewizja w endodoncji - czy jest leczeniem z wyboru?" - Hands on z wykorzystaniem lup.

prowadzący: Dr n.med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
400 zł bez dofinasowania, z dofinasowaniem 600 zł

Zgłoszenia: 
Dorota Czarnecka d.czarnecka@l-dent.pl,tel.: 536 866 876

Nr konta do wpłaty: 45868900077000738520000010
Tytułem przelewu (imię + nazwisko, data kursu)

– wpłata za kurs najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
– brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
– brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

Zgodnie ze współczesną wiedzą powtórne leczenie endodontyczne jest w większości przypadków leczeniem z wyboru. Implanty zastępują zęby usunięte , pozostawienie prawidłowo wyleczonego zęba własnego pacjenta zawsze powinno zostać wzięte pod uwagę a priori. Ocena ryzyka leczenia, ograniczenia , rezultaty zostaną omówione przez autorkę na podstawie klinicznego doświadczenia i współczesnych badań naukowych. Poruszona zostanie problematyka wykorzystania współczesnego instrumentarium ( ultradźwięki, rotacyjne systemy maszynowe, wiertła mechaniczne) w trakcie leczenia rewizyjnego.

Program:
Cześć teoretyczna: 10:00-12:00
1. Kwalifikacja zęba do powtórnego leczenia endodontycznego (radiologia, klinika), ograniczenia leczenia
2. Wybrana problematyka rewizji: materiał obturacyjny, perforacja, złamane narzędzie- jak sobie poradzić?
3. Wykorzystanie rotacyjnych systemów maszynowych (Endostar ReEndo, Endostar E3) i powiększenia w powtórnym leczeniu endodontycznym.
4. Irygacja
5. Co dalej z zębem?

Przerwa na mini lunch: 12:00-12:30

Część praktyczna: 12:30-14:30
( podczas warsztatu uczestnicy pracują w lupach) *
1. Pokaz prowadzącego zamknięcie perforacji albo złamane narzędzie
2. Hands on- usuwanie gutaperki z wypełnionych kanałów korzeniowych, z wykorzystaniem rotacyjnego instrumentarium i nie tylko
3. Protokół irygacyjny

*Uczestnicy pracują na zębach po ekstrakcji przygotowanych przez organizatorat

ZAPRASZAMY