29 czerwca 2018 (piątek) Lublin
Szkoła Okluzji: Stomatologia neuromięśniowa. Leczenie pacjentów z utraconą wysokością zwarcia.

prowadzący: dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. dent. Krzysztof Adamowicz
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
990 zł

Program:

9.30 – 11.00 Wykład – dr n. med. Jacek Ciesielski

1. Stomatologia estetyczna – wskazania do odbudowy utraconej wysokości zwarcia.
2. Jak prowadzić leczenie pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia?
3. Stomatologia neuromięśniowa – nie ma sie czego bać! Wykład i nauka krok po kroku, jak i dlaczego stosujemy poszczególne procedury.
4. Czy wszyscy pacjenci wymagają diagnostyki z użyciem aparatu J-5.
5. Pobieranie zwarcia centralnego metodą tradycyjną i neuromuskularną.
6. Różnice, które wpływają na jakość uzupełnień protetycznych i ich trwałość.

11.30-11.45 Przerwa

11.45 – 13.30 Wykład – lek. dent. Krzysztof Adamowicz

1. Problemy pacjentów z drastycznie startymi zębami.
2. W jakich przypadkach bezwzględnie należy wykonać przygotowanie przedprotetyczne- rodzaje dysfunkcji?
3. Dlaczego przygotowania przedprotetyczne zawsze rozpoczynamy od mięśni?
4. Punkt równowagi nerwowo-mięśniowej co to jest – podstawy teoretyczne i parametry.
5. Logistyka współpracy z pracownią protetyczną w zakresie wykonywania szyn w ramach przygotowania przedprotetycznego.
6. Terapia TENS omówienie wskazania, przeciwwskazania, obsługa aparatu J5.
7. Procedura pana Leszka - dlaczego nie powinniśmy stosować i dlaczego dotąd nie notowaliśmy niepowodzeń?
8. Dlaczego najpierw ustalamy zwarcie terapeutyczne?
9. Zwarcie terapeutyczne a zwarcie do odbudowy.
10. Omówienie procedury pobierania zwarcia terapeutycznego.
11. Dyskusja

PRZERWA OBIAD

14.15 – 16.00 Wykład – lek. dent. Krzysztof Adamowicz

1. Zasady pracy z artykulatorem:
rejestracja pozycji szczęki łukiem twarzowym;
możliwe błędy i sposoby ich eliminacji;
właściwy moment i zasady ustawiania nastaw indywidualnych;
wymagana dokładność.
2. Omówienie nastaw indywidualnych i różnic w modelach artykulatorów.
3. Omówienie błędów związanych z budową anatomiczną stawów oraz niecentrycznym ułożeniem głów żuchwy.
4. Omówienie logistyki ACS duo w ramach wielostanowiskowej praktyki stomatologicznej.
5. Zyski i straty z wprowadzenia procedury ACS-duo.
6. Dyskusja

16.00-16.15 Przerwa kawowa
16. 15 – 18.00 Zajęcia praktyczne – dr n. med. Jacek Ciesielski:
1. Zajęcia praktyczne w grupach dwuosobowych – pobieranie zwarcia centralnego.
2. Pokaz relaksacji z zastosowaniem aparatu J-5 i urządzenia EMG. Szczegółowy opis krok po kroku, jak mierzyć szerokość siekaczy centralnych i ustalić tzw. złotą proporcję indywidualnej wysokości zwarcia.
3. Praca z łukiem twarzowym i artykulatorem Denar.

18.00 – Dyskusja, zakończenie szkoleniaSpotkanie odbędzie się w piątek 29 czerwca 2018 roku
w Lublinie, w Hotelu Piano (Al. Jana Pawła II 19)
w godz. 9.00-18.00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty tytułem "szkoła okluzji, 29.06, imię i nazwisko, NIP" należy wpłacać na konto firmy L-Dent:

nr rach. 45 8689 0007 7000 7385 2000 0010INFORMACJE, ZAPISY:
Dorota Czarnecka, L-Dent: kom. 536 866 876, d.czarnecka@l-dent.pl

ZAPRASZAMY