23 czerwca 2018 (sobota) Lublin
Autogenne metody regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej. Skoncentrowane czynniki wzrostu.

prowadzący: Dr n.med. Maciej Michalak
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
2499 zł

9:30-10:00 Rejestracja

10:00-18:00
Część teoretyczna wraz z prezentacją przypadków klinicznych:

 • czynniki wzrostu - wprowadzenie, działanie, możliwości
 • znaczenie komórek macierzystych (CD34+) oraz BMP-2 w chirurgii stomatologicznej
 • jak zacząć i rozwinąć pracę wykorzystującą metody autogenne w gabinecie stomatologicznym
 • zastosowanie CGF jako nośnika materiałów do augmentacji kości
 • sinus lift z użyciem CGF
 • inne możliwości zastosowania czynników wzrostu
 • porównanie CGF i LPCGF z innymi autogennymi materiałami pozyskiwanymi z krwi (np. PRF, aPRF, iPRF, L-PRF)
 • metoda na powolne i stopniowe uwalnianie skoncentrowanych morfogenetycznych białek kości BMP (RoundUp)

Przerwa na lunch

Część praktyczna:

  pobranie krwi
 • otrzymywanie CGF
 • wytworzenie Sticky Bone
 • otrzymanie LPCGF wraz z omówieniem jego zastosowań (m. in. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych oraz uzdatniając powierzchnię implantów)
 • wytworzenie biologicznej membrany ze skoncentrowanych czynników wzrostu
 • zastosowanie techniki "el Poncho" w trakcie implantacji
 • przygotowanie materiału do regeneracji kości z wykorzystaniem urządzenia RoundUP

Koszt uczestnictwa wynosi 2499 zł.
/lunch w cenie/


Spotkanie odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018 roku
w Lublinie, w Hotelu Piano (Al. Jana Pawła II 19)

Godziny:
10.00 - 18.00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (8-10 osób w grupie) warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty tytułem "imię + nazwisko, data kursu" należy wpłacać na konto firmy L-Dent:

nr rach. 45 8689 0007 7000 7385 2000 0010

 • wpłata za kurs w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, najpóźniej na 14 dni przed datą kursu
 • brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy
 • brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu

INFORMACJE, ZAPISY:
Dorota Czarnecka; L-Dent, tel. 536 866 876, d.czarnecka@l-dent.pl
Tomasz Zabłocki; L-Dent, tel. 694 463 078, t.zablocki@l-dent.pl

ZAPRASZAMY