22 czerwca 2018 (piątek) Lublin
Planowanie implantologiczne

prowadzący: Dr n.med. Maciej Michalak
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
800 zł

Wykład 9:00-10:30

 • Przegląd sposobów planowania implantów
 • Znaczenie diagnostyki CBCT w planowaniu implantów
 • Zasady poprawnego planowania i ich ewolucja związana ze postępem medycyny
 • Czynniki wpływające na stabilizację pierwotną implantów
 • Sposoby rozwiązania trudnych przypadków
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Wykorzystanie szablonów implantologicznych: zalety i wady

Przerwa kawowa: 10:30-10:45

Przegląd przypadków i dyskusja 10:45-12:15

 • Pojedynczy implant
 • Implantacje złożone
 • Uzupełnienia pełnych łuków

Lunch: 12:15:12:45

Część praktyczna 12:45-15:45

 • Analiza zdjęcia tomograficznego, czyli co możemy zobaczyć
 • Wytyczenie przebiegu kanału nerwu zębodołowego dolnego
 • Analiza gęstości kości w różnych płaszczyznach
 • Określenie optymalnej wielkości implantów
 • Pomiar potrzebnego volumenu materiału kościozastępczego
 • Opracowanie raportu implantologicznego
 • Omówienie przygotowanych przypadków

KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ LAPTOPA ORAZ MYSZKĘ.

LAPTOP:
- z dobrą kartą graficzną
- wolna pamięć minimum 4G
- oprogramowanie najlepiej Windows

Koszt uczestnictwa wynosi 800 zł.
/lunch w cenie/


Spotkanie odbędzie się w piątek 22 czerwca 2018 roku
w Lublinie, w Hotelu Piano (Al. Jana Pawła II 19)

Godziny:
9.00 - 15.45

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (8-10 osób w grupie) warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty tytułem "imię + nazwisko, data kursu" należy wpłacać na konto firmy L-Dent:

nr rach. 45 8689 0007 7000 7385 2000 0010


INFORMACJE, ZAPISY:
Dorota Czarnecka; L-Dent, tel. 536 866 876, d.czarnecka@l-dent.pl
Tomasz Zabłocki; L-Dent, tel. 694 463 078, t.zablocki@l-dent.pl

ZAPRASZAMY