27-28 października 2017 (piątek-sobota) Lublin
Intensywny kurs chirurgiczno-implantologiczny.

prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
4199 zł

27 października, piątek (teoria 4h, praktyka 4h)
Podstawowe i rozszerzone techniki chirurgiczne:

> Dobór prawidłowego instrumentarium wspomagającego pracę chirurga.
> Linie cięcia.
> Wytwarzanie płatów (płat pełny, płat dzielony).
> Mobilizacja płata.
> Metody szycia.
> Zasady pobierania wycinków do badania histo-patologicznego.
> Metodyka otrzymywania oraz wykorzystanie fibryny bogatopłytkowej (PRF).
> Augumentacja tkanki kostnej materiałem autogennym, allogennym oraz heterogennym.
> Zastosowanie membran w zabiegach chirurgicznych.

Co będziesz umiał po kursie?
> Dobrać odpowiednie narzędzia chirurgiczne.
> Wytworzyć płat śluzówkowo-okostnowy.
> Zmobilizować płat.
> Zamknąć połączenie ustno-zatokowe.
> Ciąć oraz szyć w umiejętny sposób.
> Otrzymać i wykorzystać fibrynę bogatopłytkową (PRF).
> Pobrać, zaopatrzyć po pobraniu oraz przygotować do wysłania wycinek do badania histopatologicznego.
> Zastosować augmentację kostną zarówno po ekstrakcji jak również w zabiegach okołoimplantacyjnych.
> Wykorzystać możliwości jakie daje połączenie PRF z materiałem zarówno autogennym jak i heterogennym; praktycznie zastosować obie techniki.

28.10.2017 (teoria 4h, praktyka 4h)
Techniki implantologiczne i rozszerzone techniki okołoimplantologiczne

> Planowanie leczenia - ocena jakości i ilości kości.
> Ocena CBCT. Pozycjonowanie implantu. Algorytm implantacji.
> Postępowanie okołoimplantacyjne.
> Zabieg augmentacji tkanek miękkich.
> Podnoszenie dna zatoki szczękowej, różnica pomiędzy metodą otwartą a zamkniętą.
> Przeszczepy bloków kostnych.
> Zastosowanie piezochirurgii, lasera oraz urządzeń do oceny stabilizacji w implantologii.
> Powikłania w implantologii.

Co będziesz umiał po kursie?
> Planować implantację począwszy od ewentualnej ekstrakcji, przez analizę warunków anatomicznych na oczekiwaniach protetycznych kończąc.
> Pozycjonować implant.
> Rozróżnić systemy implantologiczne.
> Zastosować sekwencję wierteł kasety.
> Przeprowadzić implantację na modelu lub/i materiale zwierzęcym stosując poznane techniki chirurgiczne.
> Wykonać przeszczep tkanki miękkiej.
> Wykonać podniesienie dna zatoki szczękowej.
> Radzić sobie w wypadku podstawowych powikłań implantologicznych.
> Ocenić stabilizację pierwotną oraz wtórną implantu.
> Zastosować dodatkowe techniki poprawiające ostateczny sukces leczenia implantologicznego.

Miejsce: Sala Konferencyjna firmy L-Dent przy ulicy Inżynierskiej 5 w Lublinie

Termin: 27-28 października 2017 (piątek-sobota), godz. od 9.00 do 17.00

Koszt udziału: 4199 zł

Prowadzący: dr n. med. Maciej Michalak

Szczegółowych informacji udziela
p. Dorota Czarnecka: kom. 536 866 876, d.czarnecka@l-dent.pl
p. Monika Jasińska (3M): kom. 698 661 375

Wpłaty na kurs na konto firmy L-Dent:

45 8689 0007 7000 7385 2000 0010

w tytule przelewu: "*imię* *nazwisko* szkolenie 2017-10-27-28"

Wpłata za kurs najpóźniej na dwa tygodnie przed datą szkolenia. Brak wpłaty w odpowiednim terminie powoduje usunięcie uczestnika z listy. Brak możliwości opłaty za kurs w dniu kursu.


>> ZOBACZ REGULAMIN SZKOLENIA <<

ZAPRASZAMY