28 listopada 2017 (wtorek) Lublin
Kompleksowe podejście do ubytków klasy II (szkolenie z firmą Dentsply Sirona)

prowadzący: Waldemar Kozłowski - Clinical Training Manager Dentsply Sirona
Kierownik naukowy:

Koszt uczestnictwa:
50 zł

Program:
1. Kompleksowe rozwiązania dla ubytków klasy II
- opatentowana technologia Active-Guard w bondzie
- technika Bulk Fill – czyli "prawie" ’czyni wielką różnicę
- technologia wypełniaczy sferycznych SphereTEC w praktyce
- Palodent V3 – anatomiczna odbudowa punktów stycznych
Zajęcia teoretyczno - praktyczne 2,0 h

2. Izolacja pola zabiegowego za pomocą koferdamu
Prezentacja i pokaz praktyczny 1,0 h

Organizator zapewnia odpowiednio wyposażone stanowiska i materiały dydaktyczne.

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł.


Spotkanie odbędzie się we wtorek 28 listopada 2017 roku
w Lublinie, w Restauracji Oranżeria, ul.Ciepłownicza 3 (boczna ul.Budowlanej, 1,7 km od siedziby firmy L-Dent)

Godziny:
I gr.: 9.00 - 12.15
II gr.: 13.00 - 16.15

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (8-10 osób w grupie) warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne lub e-mailowe oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty tytułem "Dentsply 28.11.2017, imię i nazwisko uczestnika, numer NIP"
należy wpłacać na konto firmy L-Dent:

nr rach. 45 8689 0007 7000 7385 2000 0010


INFORMACJE, ZAPISY:
Dorota Czarnecka; L-Dent, tel. 536 866 876, d.czarnecka@l-dent.pl
Michał Okuszko; Dentsply, tel. 663 888 518

ZAPRASZAMY